Giỏ hàng0 Sản phẩm
Sản phẩm Hot

  

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ưu đãi KH thân thiết

 Ưu đãi khách hàng thân thiết

1.     Trong vòng 6 tháng KH mua tổng giá trị: 4.500.000 trở lên ( tương đương mức thẻ bạc - Silver) sẽ được giảm giá 10% trong 3 tháng mua hàng tiếp theo.

 

2.     Trong vòng 6 tháng KH mua tổng giá trị: 9.000.000 trở lên (tương đương mức thẻ vàng - Gold) sẽ được giảm giá 20% trong  6 tháng mua hàng tiếp theo.

 

 

3.     Trong vòng 6 tháng KH mua tổng giá trị: 15.000.000 trở lên (tương đương mức Kim Cương – Diamond) sẽ được giảm giá 30% trong 1 năm mua hàng tiếp theo.